Loading...
office@tom-eng.com Тел.: +359 888 62 15 43

Връзка с нас - +359 888 62 15 43

Фирма ТОМ ИНЖЕНЕРИНГ пусна в експлоатация нов цех за обезвреждане на опасни болнични отпадъци

Добре дошли в света на безопасните отпадъци!

Опаковки за опасни отпадъци

Осигуряваме опаковки за транспортирани на опасни отпадъци. Кконтейнери от полипропилен,биг-бег контейнери за сухи отпадъци и стъклени опаковки в зависимост от типа на течните отпадъци.

Унищожаване на опасни отпадъци

Извършва превоз на опасни отпадъци с лицензирани по ADR спогодбата автомобили .Водачите притежават правоспособност за превозване на опасни товари.

Транспортиране на опасни отпадъци

Извършва превоз на опасни отпадъци с лицензирани по ADR спогодбата автомобили .Водачите притежават правоспособност за превозване на опасни товари.

За Т.О.М. Инженеринг ЕООД

Кои сме ние?

Фирма "Т.О.М Инженеринг" се занимава със събиране, транспортиране за унищожение на козметични и лекарствени продукти, хранителни добавки, битови и опасни отпадъци от дейността на здравни заведения (Болници, ДКЦ, Здравни клиники, Медицински центрове, Аптечни вериги, Фармацефтични и Козметични компании и други) съгласно сключени договори. Тя разполага с разрешителни на РИОСВ № 12– РД – 807 - 01 от 12.11.2013год., което важи за територията на цялата страна. Произход на опасните отпадъци - отпадъците от болнична дейност, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. Те могат да бъдат биологични, инфекциозни, патологоанатомични отпадъци от оперативна дейност. Към тях спадат също:
- лекарствени продукти, химични вещества и препарати, които са с изтекъл срок на годност;
- химични вещества и препарати, състоящи се или съдържащи опасни вещества;
- цитоксични и цитостатични лекарсвени продукти, които са опасни за околната среда;
- амалгамни отпадъци от зъболечението;
- остри инструменти;
- летливи течности и други, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания.

EU Proj
Нагоре